Retail Concept

Koncept för Willab vägleder ridsportkunden

  • Category Management
  • Shopper Marketing

I samarbete med Willab har SRC utvecklat ”Nutrition & Care för hästar” – en kategori med ett stort sortiment och en kund som behöver mycket rådgivning och kunskap.

En av landets största ridsportbutiker, Svensk Ridsport i Kungsbacka, har varit pilotbutik för projektet. Sortimentet fick först en översyn och tydligare struktur, för att sedan stöttas av smarta lösningar för exponering, navigering och köpvägledning.

Med det nya konceptet har det blivit enklare för kunden att handla och enklare för butiken att både hjälpa sina kunder och att sköta avdelningen. Butiken har sett resultat i både ökad försäljning och nöjda kunder.

  • Köpvägledning
  • Ökad försäljning