Shopper Marketing

Lyfter de lokala värdena för Nyhléns Hugosons

  • Brand Identity
  • Digital Marketing
  • Packaging Design
  • Shopper Marketing

Ett långsiktigt initiativ för att stärka de norrländska bönderna och den lokala köttproduktionen.

I både butik och media lyfts ett antal av Nyhléns Hugosons bönder fram med argument som stöttar budskapet ”Välj lokalt kött”.

En stark kombination av POS, print och SoMe skapar genombrytande engagemang och rekordförsäljning.

  • Ökad synlighet
  • OBS-värde 79 %
  • SoMe

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u/u0543025/www/wp-content/themes/src/single-cases.php on line 166