Retail & Shopper Insight

Ökade insikter om convenience-beteende för Bama

  • Category Management
  • Consumer Insight
  • Customer Marketing
  • Shopper Insight

BAMA Foods AB står inför en spännande resa och ligger i startgroparna för att utveckla sortiment och varumärken som riktar sig till convenience-kunden.

För att skapa en tydlig bild, samt öka den kvalitativa förståelsen, av dagens konsumtion- och köpbeteende av bl.a. färdiga sallader och smörgåsar, genomför SRC fokusgrupper online. Därefter kvantifieras resultatet i en webbundersökning.

  • Fokusgrupper online
  • Webbundersökning

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u/u0543025/www/wp-content/themes/src/single-cases.php on line 166