Gör ditt bibliotek till en tillgänglig mötesplats!

Bibliotek är idag aktiva mötesplatser med ett brett erbjudande som är tillgängligt för alla. SRC har genom lång erfarenhet en stor förståelse för bibliotekens värld och vad som är viktigt för både besökare och personal.
Är ni i färd med att utveckla lokaler, inredning eller skyltning i ert bibliotek så kan SRC vara en partner i det arbetet. Tillsammans går vi igenom bibliotekens olika behov i form av lokalplanering, inredning, navigering, skyltning och inspiration. Vi arbetar utifrån en dialog med och insikter om besökarens beteende och förväntningar på bibliotekens funktioner. Kan vi göra informationen i entrén tydligare? Hittar alla besökare enkelt i miljön? Hur ökar vi användningen av bibliotekets tjänster? Vad kan vi göra för att få besökarna att stanna längre eller upptäcka mer? Detta är bara några av alla de frågor som vi besvarar tillsammans. Målsättningen är att göra det enkelt för besökarna att hitta, förstå funktioner samt känna sig trygga och välkomna på biblioteken.

Med SRC:s unika retailkunskap driver vi allt från inledande behovsanalys, idéarbete, design och formgivning, ända fram till implementering och uppföljning. Vårt mål är att vara en trygg samarbetspartner och vi lägger stor vikt vid personalens delaktighet i hela processen. Resultatet underlättar bibliotekens fortsatta arbete, vi skapar tydliga mallar, rutiner och utbildar ansvarig personal på biblioteken.

SRC har ett långvarigt samarbete med Biblioteken i Malmö men även med Folkbiblioteken i Lund och sedan tidigare med Stadsbiblioteket i Helsingborg.

Exempel på hur SRC kan hjälpa ditt bibliotek att ta nästa steg!

  • Utveckla en tydlig vägledande navigering
  • Förtydliga och förbättra besöksvarvet
  • Utveckla bibliotekens viktiga funktioner
  • Se över fysisk lokalplanering
  • Enhetlig profil för inredningslösningar
  • Utbildning, mallar, stöd vid implementering

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Addi Runolfsdottir, Senior Retail Consultant
+46 (0)706 96 77 67