Packaging Design

Förpackningsdesign för Friggs

  • Packaging Design

Friggs sortiment med hälsoprodukter ligger i tiden. SRC har moderniserat befintliga och nya förpackningar för sortimentet av Ris- och Majskakor, Fruktte och Vitaminbrus. Förpackningsdesignen har en tydlig koppling till Friggs ursprung samtidigt som förpackningarna sticker ut i avdelningen.

  • 25 SKU
  • Inspiration
  • Sticker ut i hyllan

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u/u0543025/www/wp-content/themes/src/single-cases.php on line 150