Retail & Shopper Insight

Insikter leder till actions för Micvac

  • Brand Strategy
  • Consumer Insight
  • Customer Marketing
  • Shopper Insight

Som producent av innovativa förpackningslösningar till matleverantörer vill Micvac öka förståelsen för hur dagens enportionsrätter köps och konsumeras. Micvacs förpackningar är unika utifrån att de skapar ett vakuum som medför att näringsämnen och smak bibehålls och ökar hållbarheten hos rätterna.

Insikterna från intervjuer och undersökningar ligger till grund för ett faktabaserat underlag som bearbetas vidare till konkreta actions. Resultatet är en handlingsplan för Micvac med syfte att stärka relationerna till såväl befintliga som nya kunder.

  • Djupintervjuer online
  • Webbundersökning
  • Actioninriktad workshop