Packaging Design

Stjärnägg – från vision till design

  • Brand Strategy
  • Category Management
  • Packaging Design
  • Shopper Insight

Med Stjärnäggs nya mission ”Mästare på ägg” som vi utvecklade tillsammans tog SRC ett helhetsgrepp även om förpackningsdesignen som ska göra det enklare för shoppern att välja ägg. Designen förmedlar hantverk och kunskap samt lyfter Stjärnäggs lokala äggmästare.

Förpackningarna ger en tydlig indelning och färgkodning i butikshyllan, vilket bidrar till en enklare navigering för shoppern i köpögonblicket.

  • Inspiration
  • Lättare att hitta
  • 40 SKU