Medlemmar från ledande befattningar

SRC Trusts är vårt strategiska nätverk inom retail som funnits sedan år 2000. Nätverket består idag av åtta truster med fler än 85 medlemmar från ledande befattningar inom svensk detaljhandel.

Våra truster fungerar som ett viktigt och uppskattat bollplank för att diskutera strategiska frågor och utmaningar. Genom medlemskapet håller man sig samtidigt uppdaterad om det senaste inom detaljhandeln, samt utvecklar det egna ledarskapet. Deltagandet är individuellt, bygger på sekretessavtal och icke-konkurrerande medlemmar i varje trust. Nya deltagare nomineras av befintliga medlemmar.

Vår vision är att samla topp 100-namnen inom svensk detaljhandel.

Aktuella truster 2023

• Trust 1 – DVH – Customer marketing/Category management
• Trust 2 – FMCG – VD/Kommersiell chef
• Trust 3 – FMCG – VD/Kommersiell chef
• Trust 4 – FMCG – Försäljningschef – säljkår
• Trust 5 – Retail – VD/Kommersiell chef
• Trust 6 – Retail – VD/Kommersiell chef
• Trust 7 – AFH/Foodservice – General manager/ Kommersiell Chef (Nystartad trust, under uppbyggnad)
• Trust 8 – FMCG – Account management

Möten bygger på aktiv medverkan

SRC Trusts träffas kvartalsvis, med en agenda där alla är väl förberedda och deltar aktivt. Värdskapet roterar och det är värdföretaget såväl som deltagarnas affärsfrågor som står i fokus. Det pågår kontinuerligt en aktiv dialog och fler medlemsträffar sker mellan trustmötena.

Extern trustordförande

Mötena leds av en extern ordförande, Magnus Carlsson. Magnus har lång erfarenhet av retail, bland annat från Reitan, Kraft Foods och Unilever, i ledande positioner som VD och inom försäljning och marknad. På mötena deltar även Ola Dolck, VD på SRC, som co-coach.

För mer information om SRC Trusts och nomineringsprocessen, kontakta:

 

Magnus Carlsson
Ordförande SRC Trusts
073 810 51 52
magnus.carlsson@srcmail.se