Medlemmar från ledande befattningar

SRC Retailtruster är ett strategiskt nätverk inom retail som funnits sedan år 2000. Sammantaget finns 6 truster med mer än 80 medlemmar från ledande befattningar inom svensk detaljhandel.

Trusterna är ett mycket uppskattat forum för att diskutera utmaningar, utveckla det egna ledarskapet och för att hålla sig uppdaterad om det senaste inom detaljhandeln. Deltagandet är individuellt, bygger på sekretessavtal och icke-konkurrerande medlemmar i varje trust. Nya deltagare nomineras av befintliga medlemmar.

Vår vision är att samla topp 100-namnen inom svensk detaljhandel.

Aktuella truster 2023

• Trust 1 – DVH – Customer marketing/Category management
• Trust 2 – FMCG – VD/Kommersiell chef
• Trust 3 – FMCG – VD/Kommersiell chef
• Trust 4 – FMCG – Försäljningschef – säljkår
• Trust 5 – Retail – VD/Kommersiell chef
• Trust 6 – Retail – VD/Kommersiell chef
• Trust 7 – AFH/Foodservice – General manager/ Kommersiell Chef (Nystartad trust, under uppbyggnad)
• Trust 8 – FMCG – Account management

Möten bygger på aktiv medverkan

SRC Retailtruster träffas kvartalsvis, med en agenda där alla är väl förberedda och deltar aktivt. Värdskapet roterar och det är värdföretaget såväl som deltagarnas affärsfrågor som står i fokus. Förutom trustmötena finns det en aktiv dialog och träffar mellan mötena.

Extern trustordförande

Mötena leds av en extern ordförande, Magnus Carlsson. Magnus har lång erfarenhet av retail, bland annat från Reitan, Kraft Foods och Unilever, i ledande positioner som VD och inom försäljning och marknad. På mötena deltar även Ola Dolck, VD på SRC, som co-coach.

För mer information om SRC Retailtruster och nomineringsprocessen, kontakta:

 

Magnus Carlsson
Ordförande SRC Retailtruster
073 810 51 52
magnus.carlsson@srcmail.se