Retail Concept

Butikskoncept för Alcros yrkeskunder

  • In-Store Communication
  • Retail Concept
  • Service Management

Alcro har sedan många år drivit butiker som enbart är inriktade till proffsmålaren. Här finner målaren allt de behöver för sina projekt mot privatkunder.

SRC har tagit fram ett butikskoncept för att göra det så enkelt som möjligt för målaren att vara kund hos Alcro. Hur butiken ser ut är viktigt för målaren då den oftast gör dagliga besök där.

Det är stora och tunga volymer med mycket färg som passerar genom dessa butiker. Stor vikt har därför lagts vid att göra det enkelt för personalen att få ett bra flöde genom butiken. Butikerna är ljusa och fräscha vilket uppfattades som mycket positivt av både personalen och målaren.

  • 9
  • Ökad försäljning
  • Hitta lättare