Retail Concept

SRC retailpartner till Beijer Byggmaterial

  • Implementation Support
  • In-Store Communication
  • Retail Concept
  • Shopper Insight
  • Store Design
  • Store Layout

SRC är Beijer’s retailpartner. I vårt samarbete skapar vi inbjudande, tydliga och säljande butiker i syfte att stärka Beijer’s position mot proffskunden. SRC utvecklar butikskoncept, kategorier, navigering, skyltning, säljlösningar, varuvisning, exponeringar och butikskommunikation.

Tillsammans gör vi också research, manualer och utbildning av butikspersonal. Utöver detta så är SRC ansvariga för att stödja implementeringen av ny- eller ombyggda filialer. En helhet och ett långsiktigt samarbete som vi är mycket stolta över.

  • 80 butiker
  • Fler besökare
  • Navigering
  • Ökad försäljning