Retail Concept

SRC retailpartner till Beijer Byggmaterial

  • In-Store Communication
  • Retail Concept
  • Shopper Insight
  • Store Design
  • Store Layout

Uppdraget för Beijer är att skapa inbjudande, tydliga och säljande butiker i syfte att stärka Beijers position mot proffskunden. SRC har tagit fram ett nytt butikskoncept, skyltsystem, exponeringslösningar och butikskommunikation.

I uppdraget ingår också research, manualer och utbildning av butikspersonal. Utöver detta så är SRC ansvariga för att stödja implementeringen av ny- eller ombyggda filialer.

  • 80 butiker
  • Fler besökare
  • Hittar lättare
  • Ökad försäljning