Category Management

Bostik i kategoriutveckling med Bauhaus

  • Category Management
  • In-Store Communication
  • Shop-In-Shop Concept

Ett lyckat kategorisamarbete mellan kedja och leverantör som resulterade i att Bostik kom in i hyllan på samtliga Bauhaus i Sverige.

Genom att utveckla ett koncept för hyllan med tydligare guidning, ett certifierat och noga utvalt sortiment, kunde Bostik etablera sig som huvudleverantör inom våtutrymmeskategorin. Ett koncept som nu är implementerat i samtliga byggvaruhus.

  • Hittar lättare
  • Högsta betyg
  • Ökad försäljning

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u/u0543025/www/wp-content/themes/src/single-cases.php on line 166