Retail & Shopper Insight

Insikter optimerar säljplatser för Coca-Cola

  • Category Management
  • Customer Marketing
  • Retail & Shopper Insight

Marknaden för dryck växer stadigt, och i takt med denna utveckling blir konkurrensen om platsen i butik allt tuffare. För att möta shopperns olika behov exponeras kategorin dryck, förutom i ordinarie dryckeshylla, ofta på ett flertal säljplatser i kundvarvet.

SRC har i samarbete med Coca-Cola ökat insikten om köpbeteendet för varje säljplats. Med dessa insikter kan säljplatserna optimeras så att de möter ett shopperbehov och bidrar till butikens lönsamhet.

  • 18 butiker
  • 4 000 intervjuer