Retail Concept

En ny upplevelse för Tetra Paks besökare

  • In-Store Communication
  • Shopper Experience
  • Store Design
  • Store Layout

Ett besök i Tetra Pak Product Discovery Room är en viktig del av de många möten som Tetra Pak i Lund har med sina kunder. SRC fick uppdraget att göra en remake på hela rummet, från design och inredning till att skapa en helt ny digital upplevelse.

I flera olika filmer presenteras företagets vision, förpackningstrender runt om i världen och en mer djupgående inblick i Tetra Paks olika affärsområden. Filmerna har vi skapat i nära samarbete med KAN i Malmö. I uppdraget har också ingått att ta fram en ny design av rummet och dess funktioner.

Upplevelsen ska utveckla nya och befintliga kundrelationer, skapa fler affärsmöjligheter och ge besökaren en wow-känsla kring Tetra Pak att med sig hem till sin marknad.