Retail Concept

En ny upplevelse för Tetra Paks besökare

  • Customer Experience
  • In-Store Communication
  • Retail Design
  • Store Design
  • Store Layout

Ett besök i Tetra Pak Product Discovery Room är en viktig del av de många möten som Tetra Pak i Lund har med sina B2B kunder.

Här ansvarade SRC för en remake på hela rummet, från strategi, design och inredning till att skapa en helt ny digital upplevelse.

I filmer presenteras företagets vision, förpackningstrender globalt och en mer djupgående inblick i Tetra Paks affärsområden. Filmerna skapades i nära samarbete med KAN i Malmö.

Utöver den digitala upplevelsen tog SRC fram en ny design av rummet och dess funktioner. Upplevelsen ska utveckla nya och befintliga kundrelationer, skapa fler affärsmöjligheter och ge besökaren en wow-känsla kring Tetra Pak att ta med sig hem till sin marknad.

  • Digital Experience