Retail & Shopper Insight

Fokus på glasskonsumenten

  • Consumer Insight
  • Customer Marketing
  • Shopper Insight

För att förstå glasskonsumentens köpbeteende och attityder har SRC genomfört fokusgrupper för SIA Glass. Insikterna hjälper SIA Glass i deras fortlöpande arbete med att utveckla nya glasskoncept och säljande kommunikation. SRC genomför både digitala och fysiska fokusgrupper. Denna gång valdes fysiska grupper då det var många djupgående frågor att diskutera och mycket stimulimaterial att visa.

SRC har ett mångårigt samarbete med SIA Glass där vi utvecklat alltifrån fabriksbutik i Slöinge, glassmenyer och kommunikation för SIA glasskiosker till research och innovationer.

  • Insikter
  • Intervju
  • Fokusgrupper