Category Management

Guldfågeln driver kategoriutveckling för fågel

  • Category Management
  • Customer Marketing
  • Retail & Shopper Insight

Fågel är en kategori i stark utveckling. Avdelningen i butik har samtidigt många utmaningar när det gäller sortiment, exponering, kampanjtryck och struktur.

SRC har samlat shopper- och kategoriinsikter och gjort en genomlysning i några av de butiker som är bäst på att sälja fågel i Sverige. Härigenom har vi utvecklat ett handlingsprogram för att kunna öka försäljning och lönsamhet i butik. Ett starkt initiativ av Guldfågeln och Ingelsta Kalkon som tillsammans blir en kategoripartner som bidrar till handelns utveckling.

  • + X %
  • 7 butiker
  • Handlingsplan

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u/u0543025/www/wp-content/themes/src/single-cases.php on line 150