Perfect Store

Kategorivision och hyllkoncept för Santa Maria

  • Category Management
  • Retail & Shopper Insight
  • Retail Concept
  • Shopper Marketing
  • Store Design

Santa Maria är kategoriledare i sina kategorier – Kryddor, Tex Mex och Asia.

Baserat på SRC:s research med kategori- och shopperinsikter har vi skapat visioner för dessa tre kategorier. Allt med målsättningen att öka försäljning genom att göra avdelningarna i butik mer inspirerande och framförallt tydligare för shoppern.

Vi har tagit fram unika hyllkoncept som Santa Maria kan erbjuda kedjor och butiker i dagligvaruhandeln. Pilotbutiker visar tydliga bevis på framgång.

  • Snittköp upp
  • Hittar lättare
  • Inspiration