Retail Concept

Lekfullt koncept för EKO

  • Shop-In-Shop Concept
  • Shopper Experience
  • Store Layout

SRC skapade EKO:s nuvarande kedjekoncept och nu har vi även utvecklat ett nytt koncept för deras lekavdelning. Uppdraget var att skapa ett eget rum i varuhuset, precis som flera andra kategorier redan gjort, med målet att lyfta hela upplevelsen i avdelningen, få besökare att stanna längre och öka försäljningen.

I det lekfulla konceptet har vi mjukare flöde i huvudgången med smyggångar mellan sju temarum för alla små besökare. Vi lyfter starka varumärken med hjälp av ljusspel, ljudsensorer, rörligt media och stora välkända figurer. SRC har stått för skapandet av hela konceptet med idéer, skisser och ritningar som EKO sedan följt vid byggandet. Avdelningen rullas ut löpande i alla nya varuhus och några utvalda befintliga varuhus.

  • Butik
  • Destination
  • Inspiration