Shopper Marketing

Lyfter de lokala värdena för Nyhléns Hugosons

  • Brand Identity
  • Digital Marketing
  • Packaging Design
  • Shopper Marketing

I ett långsiktigt initiativ arbetar SRC tillsammans med Nyhléns Hugosons för att stärka den lokala positionen. Konceptet ”Välj lokalt kött” lyfter både mathantverket och samarbetet med de norrländska bönderna.

Satsningen har synts i flera olika kanaler, där filmer från gårdarna och den egna produktionen varit bärande och följts upp med print och stöttande butiksmaterial. En lyckad kombination av insatser som har gett resultat – genom ökad varumärkeskännedom, förstärkta associationer till ”lokalt”, samt inte minst en tydlig försäljningsökning.

  • Ökad synlighet
  • OBS-värde 79 %
  • SoMe