Shopper Marketing

Stärkt position för Mobilia

  • Digital Marketing
  • Retail Concept
  • Shopper Insight
  • Shopper Marketing

SRC har under många år haft ansvar för all kommunikation för Mobilia köpcentrum. SRC har tagit fram övergripande strategier, kampanjer, information till hyresgästerna i centrat, platsmarknadsföring samt en årlig tracking för att följa utvecklingen på den tuffa Malmömarknaden.

Huvudmedia för Mobilia är digitala kanaler, SoMe, utomhus och print. Vi har även arbetat fram Mobilias visuella identitet.

  • Fler besökare
  • No 1 i tracking
  • Årsplan