Shopper Marketing

Nå ut med hållbarhetsarbetet

  • Brand Strategy
  • Digital Marketing

Hållbarhetsarbetet är ofta komplext och kan bjuda på en del utmaningar när det kommer till att kommunicera företagets initiativ, mål och resultat. Lika viktigt som att förmedla strategin ut mot kund och konsument är det att levandegöra arbetet internt.

Nyhléns Hugosons hållbarhetsarbete har mynnat ut i en strategi med fokus på fyra områden; Klimatansvar, Biologisk mångfald, Ekonomisk Hållbarhet och Socialt Ansvar.

För att nå ut och göra bolagets engagemang tillgängligt för olika målgrupper har SRC paketerat och kommunicerat hållbarhetsarbetet.

På hemsidan finns nu en årlig, interaktiv rapport och en pedagogisk film som presenterar den övergripande strategin. I sociala medier sker löpande kommunikation där enskilda insatser presenteras och följs upp.