Retail Concept

Ingelsta Kalkon – från bra till världsklass

  • Category Management
  • In-Store Communication
  • Retail Concept
  • Shopper Marketing
  • Store Design

Med utgångspunkt i Ingelsta Kalkons nya varumärkesidentitet, kommunikativa plattform och förpackningsdesign för dagligvaruhandeln, har SRC skapat ett nytt uttryck även för butikernas fysiska miljö.

SRC har ansvarat för inredningsdesign, sortimentsanalys, butikskommunikation, identitet och uttryck såväl som detaljplanering och projektledning av ombyggnationen för varje butik.

  • 5 butiker
  • Fler kunder
  • Fler ätande