Packaging Design

Ingelsta Kalkon – Från bra till världsklass

  • Concept Store
  • Digitalt
  • Retail Design
  • Showroom
  • Store Concept
  • Store Design

Uppdrag

Med utgångspunkt från att Ingelsta Kalkon precis arbetat fram en ny varumärkesidentitet, kommunikativ plattform och förpackningsdesign för dagligvaruhandeln, blev SRC:s uppdrag att skapa ett uttryck även för butikernas fysiska miljö.

Genomförande

SRC ansvarade för inredningsdesign, sortimentsanalys, butikskommunikation, identitet och uttryck såväl som detaljplanering och projektledning av ombyggnationen för varje butik.

  • 5 butiker
  • Fler ätande
Quam tristique neque cillum feugiat, sagittis voluptatum facilisis unde hendrerit itaque minima rhoncus proident, ultricies, quisquam sodales tincidunt beatae in quisque ornare commodi
Quam tristique neque cillum feugiat, sagittis voluptatum facilisis unde hendrerit itaque minima rhoncus proident, ultricies, quisquam sodales tincidunt beatae in quisque ornare commodi
Quam tristique neque cillum feugiat, sagittis voluptatum facilisis unde hendrerit itaque minima rhoncus proident, ultricies, quisquam sodales tincidunt beatae in quisque ornare commodi
Quam tristique neque cillum feugiat, sagittis voluptatum facilisis unde hendrerit itaque minima rhoncus proident, ultricies, quisquam sodales tincidunt beatae in quisque ornare commodi
Quam tristique neque cillum feugiat, sagittis voluptatum facilisis unde hendrerit itaque minima rhoncus proident, ultricies, quisquam sodales tincidunt beatae in quisque ornare commodi
Quam tristique neque cillum feugiat, sagittis voluptatum facilisis unde hendrerit itaque minima rhoncus proident, ultricies, quisquam sodales tincidunt beatae in quisque ornare commodi