Vad kan väl passa bättre såhär på läslovet än att lyfta vårt samarbete med Folkbiblioteken i Lund! Just nu arbetar vi med att implementera ett nytt koncept för navigering och kommunikation på Stadsbiblioteket i Lund. Vilken ära att få jobba med denna juvel i studentstaden Lund! Ett pilotprojekt är genomfört på stadsdelsbiblioteken i Södra Sandby och Folkparken. Planen framåt är att implementera konceptet på ytterligare minst 6 av stadens bibliotek.

Det är så inspirerande att få tillämpa våra retailkunskaper på den kulturinstitution som biblioteken är. I likhet med butiker, varuhus och köpcentrum så är bibliotek en mötesplats där människor i alla åldrar med olika bakgrund ska kunna mötas och ta del av ett erbjudande. En plats där alla på lika villkor enkelt ska kunna navigera, hitta och uppleva medier såväl som möten och events. SRC har utvecklat ett navigeringssystem för Folkbiblioteken i Lund som kommunicerar och vägleder besökarna från utsidan, genom ”varvet” fram till funktioner, avdelningar, medier och rum. Allt för att skapa en så tillgänglig, enkel och trygg navigering i biblioteken som möjligt.

Dela inlägget: