De bästa insikterna föds i framåtriktade diskussioner av drivna människor. Nu har SRC genomfört årets första omgång av trustmöten! Under några veckor har vi haft inte mindre än sju möten runtom i landet och träffat 60 trustmedlemmar! SRC:s truster är ett strategiskt nätverk, där beslutsfattare och nyckelpersoner i detaljhandeln samlas för att reflektera, diskutera och dela insikter.

Diskussionsämnena under Q1 har bland annat handlat om möjligheter och utmaningar med virtuella organisationer, kanalförflyttningar i handeln samt ”det nya normala” med förändrade konsumtionsmönster och ökat prisfokus. Diskussioner som medlemmarna upplever att man har stor affärsnytta av, inte minst i dessa utmanande tider.

Det blev även flera intressanta fabriksbesök, och vi konstaterar än en gång att det är givande att komma ut i verkligheten hos våra medlemsföretag. Vi på SRC, med ordförande Magnus Carlsson i spetsen känner en stor glädje över en riktigt bra mix av drivna personer i våra truster, och ser fram emot fler spännande trustmöten under 2023!

Dela inlägget: