Vi kan nu med stolthet och glädje välkomna 10 nya medlemmar i SRC:s retailtruster för 2020.

Våra 6 truster är ett unikt nätverk bestående av totalt mer än 70 medlemmar från ledande befattningar i svensk dagligvaru- och fackhandel. Vid träffar varje kvartal står både värdföretagets och gemensamma utmaningar på agendan.

Under rådande förutsättningar har vi snabbt ställt om mötena till digital form tillsvidare. Även trusternas agenda har styrts om till att diskutera konsekvenser och agerande till följd av pandemin. Medlemmarna uppskattar möjligheten till benchmarking med andra i ledande befattningar kring hur man hanterar dessa helt nya förutsättningar.

Bland de nya medlemmarna, som i sin tur nominerats av befintliga eller tidigare medlemmar, finns bland annat VD:ar, landschefer, säljchefer och kommersiella direktörer.

Nya företag i SRC:s truster:

  • Kavli
  • Spendrups
  • Polarbröd
  • Johbeco
  • Haugen-Gruppen
  • Burger Söhne
  • Carlsberg
  • Nelly
  • Ctek Sweden
  • Coop Mitt

Hör av dig direkt till vår trustordförande Jan Johansson för mer information.

Dela inlägget: