Bibliotek är aktiva mötesplatser med ett brett erbjudande. SRC jobbar sedan ett par år tillbaka med Biblioteken i Malmö. Det är spännande att applicera vår retailkompetens på bibliotekens värld, och Biblioteken i Malmö har ett starkt driv att bli bättre och utvecklas.

Nu har vi lanserat och presenterat det nya konceptet för alla biblioteken. Konceptet ger vägledning för planering av layout, design och uppbyggnad av bibliotekens olika avdelningar. Det består dessutom av ett system för navigering från utsidan till olika funktioner och medier. Allt detta finns beskrivet i en konceptmanual att använda när man vill göra om och utveckla, bygga nytt eller göra om. Vi ser nu fram emot att fortsätta stötta Malmös 12 bibliotek i implementeringen.

Dela inlägget: