Hur väl känner du egentligen din shopper? Vad tycker de, hur tänker de och framförallt hur gör de? Har du koll på hur kundresan ser ut när dina kunder köper dina produkter och tjänster? Kontakta SRC idag så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att kartlägga hela köpprocessen sett utifrån shopperns perspektiv.

SRC Shopper & Retail Insight erbjuder ett brett spektrum av researchtjänster och -metoder såväl online som i butik. Genom att kombinera insikter om shoppern med SRC:s retailkompetens, levererar vi alltid konkreta åtgärder för maximal effekt.

Kontakta oss eller boka ett möte så berättar vi mer! Inför vårt möte gör vi gärna en snabb ”SRC shopper check-out” eller en ”SRC spotlight”. Vi ställer frågor till dina shoppers eller gör store checks för att skapa ett konkret underlag för vårt möte. Ni får helt enkelt en första reflektion kring nuläge, behov och utmaningar.

Kontakta Anne Hägglund
anne.hagglund@srcmail.se
0705 15 42 50

Dela inlägget: