Vi vet alla att e-handeln med mat är en snabbt växande marknad som dessutom har accelererats med den rådande pandemin och helt nya köpmönster som följd. Även om vi alla vet att e-handeln och nya köpbeteenden är här för att stanna, så har alla helt ärligt inte ”hängt med” eller säkrat företagets kompetens kring försäljning av dagligvaror online. Enkelt uttryckt har många FMCG-leverantörer inte koll på sin hylla i e-handeln. Många jobbar på utan en tydlig strategi eller agerande och investeringar.

E-handeln är en plattform med nya och enorma möjligheter men vi vill ändå påstå att här, precis som i all annan handel, börjar allt med det mest fundamentala – att förstå sin kanal och sin shopper. Kanalen avgör såväl möjligheter som krav på leverantören. Att agera på den enskilda ICA handlarens e-handel jämfört med t.ex. MatHem eller Mat.se innebär helt olika förutsättningar och möjligheter för leverantören.

En sak är säker och det är att inom e-handel erbjuds helt enorma möjligheter att nå din shopper. Detta genom att vara relevant eller till och med personaliserad med rätt produkt, ett relevant erbjudande, vid rätt tid, tillfälle och plats. För att lyckas gäller det att bygga kompetens och samla erfarenheter i en nära och lärande dialog med e-handelsaktörerna.

På SRC kan vi hjälpa dig att öka effektiviteten av din e-handelsnärvaro. SRC har utvecklat en tydlig process som hjälper dig att bli en bättre och mer lönsam partner till dagens e-handelsaktörer. De olika stegen inkluderar bl.a. att identifiera vilka resurser man har internt, få organisationen förstå vikten av e-handel, att få insikt vilka krav som ställs på din produkt online i form av bilder, produktinfo osv., få sälj och marknad att spela ihop och sedan följa en tydlig strategi för hela företaget. Det handlar inte bara om försäljning utan om att utnyttja alla möjligheter i den totala marknadsmixen.

Resultatet, och SRC:s leverans, blir förutom ökad kompetens, en tydlig ”roadmap” för företaget att följa. En strategi som alla förstår och som ger företaget en boost i dagens snabbrullande e-handel.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om att sälja och agera smartare i e-handeln!
Vi har många starka erfarenheter, case och referenser som kan inspirera.

Dela inlägget: