SRC har arbetat med research inom retail sedan mer än 30 år tillbaka! Vi erbjuder en rad olika metoder för att undersöka köpbeteende och attityder. En av dessa är SRC Brand Tracking. Hur bra koll har ni på hur ert varumärke presterar hos shoppern? SRC har en unik erfarenhet och metod för att kartlägga ditt varumärkes styrka och prestation.

Några av de mått som man får koll på:

  • Kännedom
  • Köpbeteende
  • Preferens
  • Köpintention
  • Associationer
  • Positionering

Senaste exemplet på SRC Brand Tracking är Nyhléns Hugosons, som målmedvetet har arbetat med att stärka sitt varumärke i Norrland. Nyhléns Hugosons är ett norrländskt kött- och charkföretag som vill vara det naturliga valet vid alla norrländska måltidstillfällen. Vid senaste trackingen noterades att varumärket hade störst andel köp inom kött och chark i Norrland det senaste året! Ända sedan första mättillfället 2016 har vi kunnat följa hur bl a kännedom och köppreferens utvecklats positivt. Ett gott kvitto på alla de insatser vi gjort för varumärket.

På SRC anpassar och skräddarsyr vi alltid vår Brand Tracking efter dina behov och önskemål

Kontakta oss så berättar vi mer!

Dela inlägget: