Scandic Trans har som mål att bli en ledande transportör i norra Europa. För att bättre höras i bruset har man tagit hjälp av SRC:s retailkunskap för att positionera sig starkare och skapa ett tydligare erbjudande på marknaden. Vi har skapat en för branschen okonventionell profil som ger Scandic Trans en bra start i positioneringsarbetet.

Tillsammans har vi identifierat och lyft fram Scandic Trans starka sidor i det nya kommunikationskonceptet – ”We’re sending Johnny”. Det beskriver Scandic Trans som det personliga företaget med dokumenterat högt personligt engagemang och service i en bransch där pris ofta skriker högst. Det nya kommunikativa spåret har redan mynnat ut i nya företagspresentationer, en uppdaterad hemsida scandictrans.fi och actions i sociala media.

I vårt fortsatta samarbete är det nu fokus på att hitta nya kunder. Vi kommer att arbeta med digital annonsering i nykundsarbetet B2B för att lyfta intresset för deras tjänster och skapa trafik till hemsidan. Arbetet med att sätta Johnny och Scandic Trans på kartan fortsätter!

 

Dela inlägget: