SRC arbetar sedan flera år tillbaka med Mobilia Handelsplats som deras retailbyrå med utveckling och aktiviteter för att stärka varumärket Mobilia. I Malmö råder det en mycket tuff konkurrens mellan flera köpcentrum om att vara det mest attraktiva för malmöbon. I årets tracking var det 1 av 3* i urvalet som föredrog att besöka Mobilia före andra köpcentra i Malmöområdet. Det innebär en ökning från föregående mätning och Mobilia stärker ytterligare sin tätposition. Titta gärna in på Mobilia om du är i Malmö!

*Källa: SRC Research, Internetundersökning via Market Insight/Userneed, okt 2018

Dela inlägget: