SBM Life Science är marknadsledande inom kategorin gräsgödning och har genomfört en shopperundersökning i butik tillsammans med SRC.

SBM Life Science (f.d. Bayer Garden) är ett forskningsintensivt företag med starka varumärken som Stroller® och Myrr®. Med en tungt säsongsbetonad försäljningsperiod var det extra viktigt att öka insikterna om hur shoppern agerar och resonerar i samband med köpet. Insikterna från undersökningen kommer att ligga till grund för väl underbyggda beslut om actions i butik. Resultatet bidrar även till att man kan erbjuda sina återförsäljare ett än mer attraktivt sortiment.

Dela inlägget: