SRC har den stora förmånen att utöver ett nytt butikskoncept för Anza även ta fram en helt ny förpackningsdesign. Samtliga måleriverktyg får en ny tydligare design som vägleder konsumenten i sitt val av verktyg.

Som retailbyrå utgår SRC alltid från shoppern – även när vi gör förpackningsdesign. Den research vi gör om både shopper och butik ger oss fördjupad insikt om hur man bäst sticker ut i hyllan. Just nu görs exempelvis en webbundersökning för att testa den nya förpackningsdesignen mot konsument.

Det huvudsakliga syftet med Anzas nya butikskoncept har varit att dela in avdelningen efter vilket projekt kunden tänker genomföra. Detta grepp har vi sedan jobbat vidare med i förpackningsdesignen för att få en slagkraftig samverkan. Resultatet är ett helt nytt sätt att presentera måleriverktyg på. Det nya konceptet testas nu med goda resultat. Läs gärna mer om Anzas butikskoncept här.

Dela inlägget: