SRC har tagit fram en strategi för att kommunicera och visualisera Nyhléns Hugosons hållbarhetsarbete. Den årliga hållbarhetsrapporten har nu tydlig koppling till varumärkets position i en lättillgänglig rapport som är enkel att överblicka för olika intressenter.

SRC skapar löpande innehåll till Nyhléns Hugosons sociala medier för att kommunicera bolagets initiativ och mål inom hållbarhet. Vi har sedan tidigare också tagit fram en film om Alviksgården, en grisgård som blivit belönad för sitt hållbarhetsarbete.

Nyhléns Hugosons har under året, trots tuffa utmaningar i omvärlden, tagit stora kliv framåt mot de mål som satts upp, både klimatmässigt och vad gäller samhällsengagemang och medarbetarskap. Nu har det fina hållbarhetsarbetet fått en lika fin form att visas upp i.

Dela inlägget: