Det har blivit dags att summera ett innehållsrikt och givande trustår 2021. Våra träffar har i år bestått av ungefär hälften fysiska och hälften digitala möten – en vardag som många av oss har blivit vana vid. Vad detta nya normala innebär är något som vi fortsatt diskuterat, framför allt vilka krav som återgången och de nya arbetssätten ställer på ledarskapet.

Två andra teman som varit heta under årets trustmöten:

  • En fortsatt snabb e-handelsutveckling där e-handelns roll som marknadsföringskanal blivit än mer aktuell för många av våra medlemsföretag.
  • Kraftigt ökade kostnader för råvaror, logistik, leveranser och energi, samt brist på komponenter, har inneburit stora och ibland svårförutsedda utmaningar.

En tid av osäkerhet för många som kan summeras i en säker slutsats: aldrig har erfarenhetsutbytet mellan våra medlemmar varit mer värdefullt!

SRC:s retailtruster är ett unikt nätverk bestående av medlemmar från ledande befattningar i svensk dagligvaru- och fackhandel. I trusterna diskuteras gemensamma utmaningar konfidentiellt vid träffar varje kvartal. Under 2022 kommer vi att lansera ytterligare en trust, den sjunde i ordningen, med inriktning på e-handel.

Hör av dig till vår trustordförande Jan Johansson för mer information och referenser: jan.johansson@srcmail.se

Dela inlägget: