Dagens biblioteksverksamhet handlar om så mycket mer än boklån. Biblioteken är aktiva mötesplatser med ett brett erbjudande som ska vara tillgängligt för alla. SRC har inlett ett samarbete med Biblioteken i Malmö för att utveckla varumärket och upplevelsen på plats.

Projektet omfattar Stadsbiblioteket och 12 områdesbibliotek, där vi tar fram en gemensam plattform för alltifrån lokalernas planering till navigeringssystem och inredning. Vi utvecklar ett bibliotekskoncept som kommer att ligga till grund för ny- och ombyggnationer framöver.

Med ett gemensamt koncept blir biblioteken både starkare och tydligare i sitt möte med alla malmöbor. Genom att applicera ett retail-tänk förbättrar vi den totala upplevelsen för bibliotekens besökare, som i mångt och mycket har liknande förväntningar på upplevelsen och miljön som när de besöker köpcentrum eller butiker.

Dela inlägget: