Vi hälsar Tidsam välkomna som ny kund! Vårt samarbete som redan är i full gång har startat med att SRC:s retailkonsulter genomfört en strategisk trade research. Vi väljer helt enkelt ut butiker i dagligvaru- och servicehandeln som är duktiga på att sälja tidningar. SRC genomför intervjuer med både kategoriansvariga i butik och hos kedjan centralt. Det här ger oss både värdefulla och mycket spetsiga insikter inför steg två i samarbetet som är en affärsutveckling av Tidsams framtida erbjudande till retail.

Tidsam är Sveriges största tidskriftsleverantör som ger konsumenter tillgång till över 2 100 svenska och internationella titlar via ca 6 500 återförsäljare. Omsättningen i konsumentledet är ca 1,2 miljarder kronor.

Dela inlägget: