SRC har tillsammans med Thule utvecklat ett nytt, internationellt butikskoncept för alla mötesplatser; från återförsäljarbutiker och shop-in-shop lösningar till Thules egna konceptbutiker. Butikskommunikationen hjälper kunder att hjälpa sig själva genom tydlig kategoriindelning och enkel guidning.

SRC:s roll har varit att ta fram ett flexibelt koncept, byggt i moduler, som lätt kan anpassas efter de olika butiksnivåerna ner till de enskilda butikernas förutsättningar. SRC har även tagit fram en manual som förklarar konceptet och garanterar att varumärket Thule kommuniceras på samma sätt i butiker världen över. Världspremiären för det nya konceptet hölls på Thules flagship store i Berlin.

Dela inlägget: